HighTech Passport

Localizare şi traduceri

Politica de confidenţialitate

Domeniu de aplicabilitate
„Politica de confidenţialitate” este valabilă şi se aplică pentru toate informaţiile şi documentele de natură comercială, tehnică sau de orice altă natură cu privire la produsele şi serviciile dumneavoastră, furnizate pentru întocmirea unei cereri de ofertă, ca material sursă pentru un proiect de traducere sau ca material de referinţă, pentru site-urile din domeniul htpassport.ro, pentru care HTPassport are calitatea de autor, proprietar şi administrator, dacă nu se specifică într-un alt fel.
Date cu caracter personal
1. Colectarea datelor cu caracter personal se face numai cu acordul dumneavoastră, prin interacţiunea dumneavoastră directă cu conţinutul site-ului.
2. Datele cu caracter personal se colectează prin intermediul formularelor de înregistrare şi al diverselor chestionare prezente pe site. Trimiterea formularelor este precedată de introducerea explicită a unui cod de siguranţă, operaţiune care poate fi făcută doar de către un operator uman.
3. Datele cu caracter personal astfel colectate vor fi utilizate de către noi pentru următoarele:
3.1. introducerea dvs. în baza noastră de date privitoare la recrutare de personal pentru compania noastră;
3.2. accesul dumneavoastră la serviciile noastre de ştiri despre propriile produse şi servicii;
3.3. dezvoltarea unei relaţii de încredere reciprocă prin identificarea conţinutului relevant de informaţii pentru dumneavoastră şi folosirea tehnicilor de marketing, însă numai cu acordul explicit din partea dumneavoastră;
3.4. asigurarea accesului dumneavoastră la anumite secţiuni ale site-ului cu accesul în mod implicit restricţionat utilizatorilor anonimi.
4. Vizitarea de către dumneavoastră a site-ului nostru poate conduce la colectarea de date statistice cu privire la paginile vizitate în interiorul site-ului şi a adresei IP de la care vă conectaţi la site. De asemenea, putem colecta date despre browser-ul şi sistemul de operare pe care le folosiţi.
5. Pentru creşterea siguranţei în utilizare şi adaptare a conţinutului site-ului la specificul dumneavoastră, putem folosi mecanisme gen cookies, persistente sau nepersistente de-a lungul sesiunilor de lucru iniţiate pe site-ul nostru.
6. Datele cu caracter personal colectate de către noi nu fac subiectul operaţiilor de vânzare sau de schimbare cu date similare ale altor terţi.
7. Conform legislaţiei în vigoare, datele cu caracter personal obţinute pot fi dezvăluite instituţiilor statului abilitate în acest sens, fără consimţământul dumneavoastră, dar numai în urma unei cereri oficiale şi legale adresate nouă de către acestea.

Date anonime
Datele anonime colectate de către HTPassport pot fi utilizate pentru realizarea de analize şi rapoarte statistice, rezumate şi informări precum şi pentru activităţi de marketing cum ar fi publicitate, promovarea şi ofertarea produselor şi serviciilor proprii.
Securitatea datelor colectate
Datele cu caracter personal colectate sunt stocate pe servere amplasate în încăperi protejate şi cu acces fizic limitat.

Interconexiuni de site-uri
În cazul unei redirecţionări de la site-ul nostru spre un alt site care nu face parte din domeniul htpassport.ro, „Politica de confidenţialitate” prezentă nu se aplică. În cazul în care pe acest site urmează să se preia date cu caracter personal, înainte de a începe completarea şi trimiterea acestora, vă rugăm să consultaţi secţiunile de „Politică de confidenţialitate” respective la nivelul acestui nou site.

Litigii
Prezenta „Politică de confidenţialitate” se supune legislaţiei române în vigoare.
În cazul în care apare un litigiu, se va încerca rezolvarea amiabilă a acestuia, în termen de 45 de zile calendaristice de la înregistrarea reclamaţiei la sediul HTPassport. Dacă în termenul precizat părţile nu pot ajunge la o înţelegere, litigiul va fi înaintat spre soluţionare instanţei competente.
Instanţa judecatorească considerată competentă este aceea din aceeaşi structură administrativă cu sediul HTPassport.

Clauze finale
Dacă aveţi întrebări legate de prezenta „Politică de confidenţialitate” sau doriţi să fiţi informat asupra datelor cu caracter personal prelucrate de către HTPassport şi care vă privesc direct, vă rugăm să ne contactaţi.

Definiţii
În scopul unei exprimări cât mai clare, termenii folosiţi în Politica de confidenţialitate vor avea înţelesul precizat în definiţiile de mai jos:

 • date anonime - date care, datorită originii sau modalităţii specifice de prelucrare, nu pot fi asociate cu o persoană identificată sau identificabilă;
 • date cu caracter personal - orice informaţii referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă (o persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în mod particular prin referire la un număr de identificare ori la unul sau la mai mulţi factori specifici identităţii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale);
 • date statistice - date care au fost obţinute ca urmare a prelucrării de către operator a datelor cu caracter personal, dar care nu pot fi folosite la identificarea unei persoane şi sunt folosite exclusiv în scopuri statistice şi/sau de informare şi promovare;
 • date de tip business contact - date care includ numele, funcţia, adresa de serviciu, numărul de telefon sau adresa e-mail a unui angajat al unei organizaţii, în această calitate. Datele de tip business contact nu intră în categoria datelor cu caracter personal;
 • destinatar - orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autorităţile publice, instituţiile şi structurile teritoriale ale acestora, căreia îi sunt dezvăluite date, indiferent dacă este sau nu terţ; autorităţile publice cărora li se comunică date în cadrul unei competenţe speciale de anchetă nu vor fi considerate destinatari;
 • domeniu propriu - orice domeniu de internet care se află în proprietatea HTPassport;
 • HTPassport - denumirea prescurtată a companiei HighTech Passport Ltd. Sucursala Bucureşti România;
 • operator - orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autorităţile publice, instituţiile şi structurile teritoriale ale acestora, care stabileşte scopul şi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal;
 • prelucrarea datelor cu caracter personal - orice operaţiune sau set de operaţiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terţi prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ştergerea sau distrugerea;
 • sistem de evidenţă a datelor cu caracter personal - orice structură organizată de date cu caracter personal, accesibilă potrivit unor criterii determinate, indiferent dacă această structură este organizată în mod centralizat ori descentralizat sau este repartizată după criterii funcţionale ori geografice;
 • site - orice site web a cărui adresă este un site propriu, spre exemplu www.htpassport.ro;
 • site-uri - orice site;
 • site propriu - orice site web a cărui adresă cuprinde un domeniu propriu;
 • stocare - păstrarea pe orice fel de suport a datelor cu caracter personal colectate;
 • terţ - orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autorităţile publice, instituţiile şi structurile teritoriale ale acestora, alta decât persoana vizată, operatorul ori persoana împuternicită sau persoanele care, sub autoritatea directă a operatorului sau a persoanei împuternicite, sunt autorizate să prelucreze date;
 • utilizator anonim - un utilizator al site-ului care nu foloseşte un cont personal;
 • utilizator înregistrat - un utilizator al site-ului care a înregistrat un cont personal;
 • utilizatori - utilizatori anonimi sau utilizatori înregistraţi.
(C) 1992-2019 HighTech Passport, Ltd.