HighTech Passport

Localizare şi traduceri

Localizare şi traduceri

Localizarea este un domeniu de activitate relativ nou, asociat mediilor şi produselor I.T. (aplicaţii software şi site-uri web). Aceasta presupune adaptarea unui anumit produs la un set de parametri care includ limba şi ţara utilizatorilor vizaţi, cu scopul de a folosi produsul fără a întâmpina vreo dificultate.

HighTech Passport se ocupă de toate etapele lingvistice şi tehnice ale proceselor de localizare şi traducere, de la verificarea internaţionalizării, la integrarea perfectă a versiunilor multilingve în procesul de lansare pe piaţă.

Echipa noastră de ingineri efectuează o analiză detaliată a kit-ului de localizare, pentru a identifica potenţialele probleme încă de la începutul proiectului, când acestea pot fi remediate o singură dată în limba sursă, în loc să fie corectate în mod repetat, în fiecare dintre limbile ţintă.

Localizare pentru site-uri web

Calitatea serviciilor noastre se reflectă cel mai bine în alegerile făcute de dvs. şi ne putem mândri cu faptul că suntem prima opţiune pentru unul dintre cele mai mari portaluri web din lume, pentru care asigurăm cu succes localizarea produselor în peste 70 de limbi.

Aceasta presupune:

 • identificarea potenţialelor probleme de localizare în site-ul iniţial;
 • traducerea textului pentru site-ul web este perfect adaptată particularităţilor utilizatorilor ţintă;
 • macheta (layout) este modificată pentru a corespunde textului localizat;
 • asigurăm localizarea imaginilor;
 • actualizăm şi creăm link-uri noi, în funcţie de cerinţele proiectului;
 • efectuăm testarea funcţională şi lingvistică;
 • asigurăm mentenanţa şi actualizarea secţiunilor site-urilor localizate.

Localizare software

Este procesul de adaptare a unui produs software şi a documentaţiei aferente (Help, manuale de utilizare) la o piaţă, cu scopul de a face produsul mai accesibil utilizatorilor nativi, astfel încât aceştia să poată interacţiona cu el ca şi cum ar fi fost creat special pentru ei.

Pentru acest proces utilizăm diverse proceduri pe care le adaptăm în funcţie de proiect. Dintre acestea menţionăm:

 • analiza codului sursă şi pregătirea conţinutului pentru traducere;
 • traducerea interfeţei pentru utilizator (UI) şi a fişierelor de Help;
 • redimensionarea elementelor din interfaţă;
 • localizarea imaginilor;
 • particularizarea aplicaţiei localizate;
 • compilarea fişierelor de Help online;
 • crearea versiunilor (build-urilor) aplicaţiei localizate;
 • crearea kit-urilor de instalare localizate;
 • testarea funcţională şi lingvistică a produselor localizate.

Obiectivul nostru este să livrăm produse de înaltă calitate, care să necesite o testare finală minimă.

Localizarea interfeţei pentru utilizator

Procesele care ţin de localizarea interfeţei pentru utilizator sunt:

 • pregătirea kit-ului de localizare pentru traducători. Inginerul de localizare va analiza fişierele primite de la client. El va determina numărul cuvintelor traductibile şi le va pregăti pentru traducere (va adăuga comentarii, va proteja şirurile de caractere care nu trebuie localizate etc.). Fişierele pregătite sunt trecute apoi printr-o memorie de traducere şi transmise managerului de proiect, pentru a le distribui traducătorilor;
 • gestionarea glosarelor şi a terminologiei. Managerul de proiect este răspunzător de dezvoltarea unui glosar unic ce conţine terminologie specifică industriei, companiei şi platformei folosite. Acesta va fi definitiv la încheierea procesului de traducere a interfeţei pentru utilizator şi, după ce este aprobat de client, va fi utilizat de echipa noastră pentru traducerea Help-ului şi a întregii documentaţii;
 • procesarea fişierelor localizate. După încheierea procesului de traducere şi editare, fişierele traduse sunt exportate din aplicaţia care gestionează memoriile de traducere. Apoi se redimensionează dialog-urile (resizing) şi se determină acceleratoarele (hot keys) şi comenzile rapide (shortcut keys) pentru versiunile localizate. Înainte de livrare, fişierele sunt verificate tehnic de către inginerii de localizare. Dacă este necesar, firma noastră poate crea build-uri localizate pe baza fişierelor sursă localizate;
 • testarea lingvistică. Inginerul de localizare revizuieşte build-urile localizate împreună cu traducătorul şef pentru limba respectivă. În timpul acestui proces, cunoştinţele traducătorului despre piaţa ţintă ne permit să verificăm dacă toate detaliile şi exemplele din fişierele sursă localizate au fost adaptate adecvat la cerinţele ţării ţintă;
 • revizuirea versiunii pilot şi livrarea finală. Software-ul testat vă este predat pentru a fi revizuit. După ce sunt implementate schimbările cerute de dvs., vă este livrată versiunea finală a software-ului localizat.

Localizarea de Help şi soluţia „single sourcing”

Localizarea Help-ului online (Ajutor) se încadrează, de regulă, în procesul de localizare completă a unei aplicaţii software. Astfel, traducerea fişierelor de Help are la bază referinţele terminologice create şi aprobate în cadrul traducerii interfeţei pentru utilizator.

Procesele care ţin de localizarea unui Help sunt:

 • preformatarea fişierelor pentru traducere prin protejarea codului netraductibil (de ex. link-urile), aplicarea de note pentru traducători şi eliminarea tuturor inconsistenţelor din fişierul original;
 • traducerea conţinutului - un element extrem de important pentru asigurarea consistenţei terminologice, îmbunătăţirea reutilizabilităţii textului şi reducerea costurilor îl constituie utilizarea memoriilor de traducere, pe care le creăm sau le preluăm de la client dacă există deja, le actualizăm şi întreţinem riguros;
 • postformatarea - verificarea tehnică a fişierelor;
 • compilarea;
 • testarea - verificarea consistenţei, a funcţionalităţii hyperlink-urilor, a conţinutului, a indexului, repararea link-urilor şi a celorlalte eventuale probleme cauzate de procesul de traducere.

Pentru Help-uri, folosim unelte standard ca:

 • RoboHELP şi RoboHTML;
 • compilatorul de help de la Microsoft pentru toate versiunile de Windows, Microsoft HTML Help Workshop;
 • Quadralay WebWorks Publisher;
 • Help&Manual;
 • diverse editoare şi validatoare de html-uri;
 • unelte proprietare HighTech Passport.

Localizarea single-sourcing

Acest concept se referă la utilizarea unui singur document sursă pentru obţinerea mai multor tipuri de conţinut.

De peste 13 ani, HighTech Passport furnizează această soluţie cu succes, contribuind semnificativ la reducerea costurilor, a timpului de lansare pe piaţă şi la îmbunătăţirea globală a calităţii şi consistenţei produsului final.

Mulţi dintre clienţii noştri au optat pentru ceea ce s-a dovedit a fi una dintre cele mai eficiente metode de localizare a documentaţiei online şi tipărite, iar noi am avut posibilitatea de a oferi în premieră soluţii inovatoare, precum:

 • conversia de fişiere japoneze FrameMaker în fişiere RTF;
 • conversia de fişiere thailandeze FrameMaker în fişiere HTML.

Localizarea documentaţiei

Adaptăm procesul de pregătire la natura documentului de tradus. Astfel reducem considerabil timpul necesar prelucrării finale a textului şi a machetei (layout).

Prelucrarea finală a documentului elimină potenţialele probleme de formatare apărute în procesul de traducere şi adaptează formatarea la textul localizat.

Ce s-a obţinut la prelucrarea finală trece printr-un proces riguros de corectură (proofreading), în care se verifică dacă traducerea este consistent făcută în tot documentul, dacă nu sunt erori lingvistice în text şi dacă macheta (layout) este corect adaptată pieţei căreia îi este destinată.

Marketing şi materiale auxiliare

Acest tip de localizare necesită un nivel ridicat de specializare, atât din punct de vedere tehnic (prelucrarea şi manevrarea fişierelor), cât şi lingvistic.

Traducerea de marketing presupune cunoaşterea perfectă a particularităţilor culturale şi lingvistice ale pieţei ţintă. Reţeaua globală de lingvişti şi copy-writeri nativi ne permite să folosim întotdeauna resursele cele mai potrivite în funcţie de specificitatea proiectului şi să asigurăm adaptarea perfectă a conţinutului sursă.

Pentru a ne contacta, faceţi clic aici spre a fi redirecţionat la pagina de Contact.

(C) 1992-2019 HighTech Passport, Ltd.